Lesnictví

Výkup a těžba dříví

Majitelům lesů nabízíme těžbu lesních porostů včetně výkupu vytěženého dříví za maximální možné ceny. Těžbu provádíme klasickou metodou (motorová pila + traktor a popř. kůň) nebo metodou harvestorovou (harvestor + vyvážecí souprava). Metodu těžby volíme podle terénních podmínek a ekonomických možností, vždy po domluvě s majitelem. Samozřejmostí je průběžná kontrola těženého dříví a pracoviště spolu s majitelem.

Samozřejmě lze vykoupit i dříví již vytěžené a přiblížené na odvozní místo. Výkup probíhá podle "Doporučených pravidel pro třídění a měření dříví v ČR". Výkupní cena a podmínky jsou pochopitelně domluveny předem.

Pěstební práce a ochrana lesa

U našich klientů zajišťujeme veškeré pěstební práce (prořezávky, probírky), ochranu lesních porostů (proti škodlivému vlivu buřeně, okusu zvěří, proti hmyzím škůdcům). Po provedené těžbě vypracujeme bezplatně plán zalesňování. Zalesňování kompletně zajistíme podle přání zákazníka, včetně vypracování žádostí o dotaci. Jsme držiteli licence pro nakládání se sadebním materiálem.

Správa lesního majetku

Správou majetku se rozumí veškerá péče o lesní majetek. Tuto službu provádíme vždy na základě smlouvy, ve které jsou předem určena pravidla hospodaření. Vše záleží na domluvě a smlouva je vždy připravena individuálně podle požadavků klienta. Naším cílem je vždy spokojenost klienta, která je dána přehledným financováním, možností kontroly a individuálním přístupem. Les s rovnoměrnou věkovou skladbou musí vždy svému majiteli produkovat finanční prostředky, my tento výnos zajistíme. Většina námi spravovaných lesů je certifikována systémem PEFC, který potvrzuje správnost hospodaření. Je zajištěno dlouhodobě udržitelné hospodaření, ekologicky vhodné a k přírodě šetrné postupy a v neposlední řadě jsou splněna sociální hlediska.

Výkon funkce OLH

Společnost Optima Lanškroun s.r.o. je držitelem licence "odborného lesního hospodáře" (OLH). Na majetcích, kde provádíme správu lesů, vykonáváme tuto službu bezplatně. Pokud si vlastník lesa objedná pouze výkon funkce OLH, bude tato služba prováděna za úhradu. Zastáváme názor, že výkon funkce OLH má být spojen s lesnickým provozem. Jen tak je totiž možné pracovat maximálně efektivně ve prospěch majitele lesa. Případné oddělení neprospívá lesu a tím pádem není výhodné ani pro majitele, navíc dochází z důvodu zdvojení funkcí ke zbytečnému prodražování.