Licence a certifikace

Společnost Optima Lanškroun s.r.o. se zavázala k udržování požadavků spotřebitelského řetězce lesních produktů C-o-C (Chain of Custody) v souladu s normou TD CFCS 2002:2020 a vlastní certifikát C-o-C.

Oblast certifikace:

Společnost Optima Lanškroun s.r.o. je držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC, který potvrzuje správnost hospodaření. Je zajištěno dlouhodobě udržitelné hospodaření, ekologicky vhodné a k přírodě šetrné postupy a v neposlední řadě jsou splněna sociální hlediska.

Společnost Optima Lanškroun s.r.o. je držitelem licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře ve smyslu § 37 Zákona o lesích. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.

Společnost Optima Lanškroun s.r.o. je držitelem licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin ve smyslu § 30 Zákona o lesích.